GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Consultancy

Wij voeren graag consultancy opdrachten voor u uit met focus op het gebruik van de ruimtelijke data binnen uw organisatie, het uitvoeren van ruimtegebonden analyses, het onderzoek naar het optimaal benutten van ruimtelijke informatie en informatiesystemen. Samen met u gaan wij op zoek naar mogelijke verbeterpunten in de ruimtelijke aspecten van uw bedrijfsprocessen.

Samen op zoek naar een oplossing

Heeft u twijfels over uw bestaande systeem, of een implementatie voldoet aan de eigen of door de productleverancier opgemaakte implementatierichtlijnen, of bent u onzeker over de volledige en efficiënte uitnutting van de aangeboden functionaliteit, dan voeren wij graag in nauwe samenwerking met u en de betrokken stakeholders een toegespitste audit uit.

Stelt u zich vragen over de juiste richting waarin uw ruimtelijke oplossing op middellange termijn moet evolueren dan helpen wij u graag een zo concreet mogelijke road-map uit te werken.

Consultancy
Heeft u meer vragen over onze consultancy? Aarzel niet en neem contact op met ons.
Contacteer ons