GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Water Water

Water is natuurlijk een breed begrip. Voor GIS Consult Benelux betekent water meer concreet drinkwater productie, transport en distributie maar ook riolering en waterzuivering, kortom waterbeheer in de ruime zin van het woord.

Voor nutsbedrijven, actief op het vlak van drinkwater, bieden wij oplossingen voor het ontwerpen, registreren en beheer van transport en distributienetwerken inclusief productielocaties, dus de hele keten van productie tot aflevering bij de klant.

Ook rioleringsnetwerken en warmtenetten kunnen in onze standaardoplossingen ontworpen en geregistreerd worden. Wij bieden de beheerder van deze netwerken uitgebreide hulpmiddelen om het netwerk op een efficiënte manier te beheren.

Klik hier voor meer info over onze water gerelateerde oplossingen.

Water