GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Leidingbeheer

Voor het beheer van leidingnetwerken biedt GIS Consult de Network Resource Managers (NRM) van GE aan. Deze GE producten zijn gebaseerd op de efficiënte Smallworld GIS basistechnologie en kunnen zowel individueel als gecombineerd binnen uw bedrijf ingezet worden. Alle componenten uit deze netwerken waaronder leidingen, afsluiters, brandkranen (hydranten), aansluitingen, ... worden exact gepositioneerd en van de nodige gegevens voorzien om een optimaal operationeel beheer van het netwerk toe te laten

Network Resource Manager Water

NRM Water biedt waterleidingbedrijven een efficient, GIS gebaseerd, platform om hun leidinginfrastructuur nauwkeurig en volledig te documenteren. Op basis van een standaard datamodel, registreert u met NRM Water uw volledige waterdistributienetwerk, vanaf de productielocatie tot aan de aansluiting. NRM Water laat toe om departementale grenzen te doorbreken en bedrijfsprocessen integraal en volledig te ondersteunen, binnen de hele onderneming. Met behulp van op web technologie gebaseerde oplossingen kunnen alle functies binnen uw organisatie, niet enkel GIS experts, toegang krijgen tot uw netwerkinformatie en dit tegen de laagst mogelijke kosten.

Network Resource Manager Riolering

NRM Riolering vormt de basis voor de integrale documentatie van complexe rioolnetwerken en ondersteunt hiermee een integraal, op normen gebaseerd, rioolbeheer. Geïntegreerde en efficiente tools ondersteunen de opbouw van een kwalitatieve gegevensbasis voor uw riolerings beheersysteem. NRM Riolering laat toe om uw netwerk op een gestructureerde manier te evalueren en faciliteert de planning van netwerkuitbreidingen en vervangingen vanuit een technisch en economisch oogpunt. Interfaces voor gegevensuitwisseling met externe (reken)programma's, die beschikbaar zijn als aanvullende producten, vervolledigen de reikwijdte van ons aanbod.

Network Resource Manager Warmtenet

NRM Warmtenet laat toe om uw warmtenetten in detail te documenteren, vanaf de centrale opwekkingsplaats tot aan de op het netwerk aangesloten gebouwen. In veel landen worden warmtenetten al decennia lang gebruikt om op een duurzame manier gebouwen te verwarmen. Hiervoor is de NRM oplossing voor het registreren en beheren van warmtenetten reeds vele jaren in gebruik. De in NRM Warmetenet opgeslagen netwerkinformatie kan op eenvoudige wijze ingezet worden voor het beheer van uw warmtenet.

Leidingbeheer