GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Opleiding

De tijdige betrokkenheid en opleiding van de gebruikers is een cruciale stap bij de introductie van de nieuwe oplossing.

Levenslang leren


Opleiding vormt een essentieel onderdeel van het traject dat doorlopen wordt om uw oplossing correct in gebruik te nemen. Reeds bij aanvang van het traject wordt samen met de klant nagegaan welke opleidingen vereist zijn en in welke vorm deze uitgevoerd zullen worden. Soms kunnen korte hands-on opleidingen van één of meerdere medewerkers volstaan. Voor andere trajecten moeten grotere groepen gebruikers opgeleid worden, waarbij wij meestal het train-the-trainer principe hanteren. Ook kan samen met de klant gekeken worden of eventueel gebruik kan gemaakt worden van on-line training.

Naast opleidingen die gebonden zijn aan een implementatietraject verzorgt GIS Consult Benelux ook graag product gerelateerde opleidingen voor u. Dit kan gaan van een overzicht van de ingezette technologie tot de meer “in-depth” behandeling van diverse specifieke onderwerpen.

Opleiding