GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Over GIS Consult Benelux

Met de oprichting van GIS Consult Benelux heeft GIS Consult GmbH zijn aanwezigheid en daarmee zijn aanbod uitgebreid naar de Benelux markt. GIS Consult Benelux richt zich op het ondersteunen van uw geo-gerelateerde bedrijfsprocessen door middel van blijvende oplossingen en het uitrollen en beheren daarvan binnen uw organisatie. Hiertoe biedt GIS Consult Benelux niet alleen uitgekiende software producten aan maar bouwen wij verder op de kennis en expertise die GIS Consult GmbH decennia lang in de thuismarkt heeft opgebouwd met succesvolle software producten en diensten voor nutsbedrijven en overheden.

Hoe gaat GIS Consult Benelux te werk?

GIS Consult Benelux streeft ernaar om uitgekiende ruimtelijke oplossingen (Spatial Solutions) in de markt te zetten. Wij zijn er om deze oplossingen te realiseren en deze binnen uw organisatie te integreren met uw andere (kern) IT-systemen. Als betrouwbare partner ondersteunen wij u om van deze oplossingen een blijvend succes te maken. Hiertoe bieden wij uitgebreide software onderhoud- en ondersteuningsdiensten aan en verzorgen wij de nodige opleidingen.

De aanpak

Wij vertrekken vanuit een, in samenwerking met u, uit te voeren analyse van uw bedrijfsprocessen om deze vervolgens af te beelden op de standaard functionaliteit van geselecteerde ondersteunende software producten. Wij inventariseren waar deze standaard producten mogelijk aanpassingen vereisen en definiëren op basis hiervan de nodige mitigerende acties. Dit kan leiden tot een aanpassing in het product, een functionele uitbreiding in de vorm van maatwerk of een procesaanpassing. Op deze manier realiseren wij oplossingen die zo dicht mogelijk staan bij wat standaard aangeboden wordt. Hierdoor worden overdreven beheerkosten vermeden.

Uiteraard verlangt deze aanpak een nauwe samenwerking met u, de klant. Wij zien de klant als partner en onze specialisten bouwen graag een lange termijn vertrouwensrelatie met u op. De GIS Consult specialisten hebben hun specifieke competentie reeds in vele projecten, klein en groot, bewezen. Hierbij is het voor ons belangrijk om een project, van probleemstelling tot oplossing, steeds in nauwe samenwerking met de klant te doorlopen. Deze typische GIS Consult aanpak heeft altijd voor uitstekende resultaten gezorgd en tot een grote klanttevredenheid geleid.

De uitbreiding van onze focus naar de Benelux vormt een verdere stap in de groei van het bedrijf. De lokale aanwezigheid en kennis van de lokale markt, gecombineerd met de omvang van ons internationaal team, zorgen ervoor dat wij over de competentie beschikken om uw projecten tot een absoluut succes te brengen. Ons GIS Consult team telt momenteel een 60-tal medewerkers en groeit nog steeds. Onze analisten en ontwikkelaars hebben een uitgebreide kennis van ruimtelijke toepassingen, van GIS en van GE Smallworld® GIS in het bijzonder.

Over ons

Resultaatgebonden

Uiteraard hangt het succes van ons bedrijf af van onze concurrentiekracht. Deze is gebaseerd op onze ervaring met bedrijfsvoering en management en onze toegewijde, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Tevreden klanten zijn essentieel voor het behalen van stabiele resultaten en vormen de noodzakelijke referenties om ook in de toekomst successen te blijven realiseren.

Doelgericht

We bieden onze klanten graag doelgerichte en kwaliteitsvolle oplossingen aan. Dit streven we na door kwaliteitsvolle software producten en diensten te verlenen, steeds in nauwe samenwerking met de klant. Een vriendelijke, respectvolle en co-operatieve klantrelatie staat hierbij centraal. We moeten de specifieke uitdagingen van onze klanten immers goed begrijpen om een zo optimaal mogelijke oplossing aan te kunnen bieden.

Open & Respectvol

Onze samenwerking met klanten en partners is gebaseerd op vertrouwen, respect, interactie en een open wederzijdse communicatie. We kunnen enkel kwaliteitsvolle producten en diensten realiseren door het koesteren van een goede werkatmosfeer waarbij eerlijkheid en respect voorop staat.

Veilig & Gezond

We werken energiek aan het realiseren van de omstandigheden waarin onze medewerkers veilig en gezond met de klant kunnen samenwerken om gezamenlijk successen te boeken. Om dit mogelijk te maken streven wij veilige en ergonomische werkmiddelen, kantoren en processen na waardoor onze medewerkers optimaal hun talenten kunnen ontplooien.

Continu verbeteren

Het continu verbeteren van onze processen zorgt ervoor dat onze producten en diensten hun weg naar de evoluerende markt blijven vinden. Regelmatige en doelgerichte opleidingen zijn noodzakelijke voorwaarden om steeds de meest geavanceerde technieken toe te blijven passen. Uiteraard is het ons streven om fouten te vermijden. Maar we koesteren ook een werkcultuur waarbinnen medewerkers kunnen leren van hun fouten.

Beschermen

Bescherming van het milieu en het spaarzaam omgaan met schaarse hulpmiddelen vormen belangrijke aandachtspunten voor ons. We richten ons op duurzaam en ecologisch ondernemen.

Ondernemen doe je niet zonder vooropgestelde doelen, normen en waarden.
consultancy