GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Privacy verklaring

Wie verwerkt uw gegevens?

GIS Consult Benelux BVBA, hierna genoemd: GIS Consult Benelux
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt, België
Ondernemingsnummer: 0701.988.703
E-mail: privacy@gis-consult-benelux.eu
Telefoon: +32 (0)474 050896

Wat is het doel van deze privacy verklaring?

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en daarom ook van uw persoonsgegevens. Met deze Privacyverklaring wil GIS Consult Benelux u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten hieromtrent. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten verleent u expliciet uw toestemming aan mogelijke verwerkingshandelingen door GIS Consult Benelux.

De bescherming van persoonlijke data is een belangrijke doelstelling van GIS Consult Benelux. Wij registreren en slaan persoonsgegevens enkel op met als doel het tot stand brengen en onderhouden van een zakelijke relatie. Gegevens waaronder naam, adres, telefoon- en eventueel fax nummer, e-mail adres en desgevallend positie en functie binnen het bedrijf – voor zover niet reeds publiekelijk toegankelijk – worden enkel verzameld en opgeslagen met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie. U verschaft steeds zelf deze persoonsgegevens aan GIS Consult Benelux en u bent hierdoor reeds in staat om controle uit te oefenen.

Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Omdat deze Privacyverklaring onderhevig is aan toekomstige aanpassingen en wijzigingen raden wij u aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op deze website.

Welke algemene informatie wordt verzameld wanneer u onze website bezoekt?

Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie van algemene aard automatisch verzameld door middel van een cookie. Deze stukjes informatie omvatten bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en vergelijkbare informatie. Deze informatie laat ons niet toe om conclusies over uw persoon trekken maar is technisch gezien vereist om de door u aangevraagde inhoud correct kunnen aanbieden, of nodig voor het gebruik van internet tout court. De verzamelde informatie:

 • zorgt voor een probleemloze verbinding met de website en een vlot gebruik van de website
 • laat toe om systeemveiligheid en stabiliteit te evalueren
 • wordt gebruikt voor andere administratieve doeleinden

We gebruiken uw gegevens niet om persoonlijk conclusies over u te trekken. Anonieme informatie van deze aard kan door ons statistisch worden beoordeeld om onze aanwezigheid op het internet en de technologie erachter te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden overgebracht van een websiteserver naar uw harde schijf. Dit geeft ons automatisch bepaalde gegevens, zoals bijvoorbeeld IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen naar een computer te verzenden. Op basis van de informatie in cookies kunnen we de navigatie voor u eenvoudiger maken en de juiste weergave van onze webpagina's voor u mogelijk maken.

Bekijk hier ook onze uitgebreide cookie verklaring.

Contact formulier

Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier met betrekking tot welke vragen dan ook, verleent u ons uw vrijwillige toestemming om contact te maken. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Dit wordt gebruikt om uw aanvraag toe te wijzen en er vervolgens op te antwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel. De gegevens die u verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van uw aanvraag en voor mogelijke vervolgvragen. Nadat uw aanvraag is verwerkt, worden uw persoonlijke gegevens automatisch verwijderd.

SSL encoding

Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de verzending te garanderen gebruiken we state-of-the-art coderingsmethoden (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.

Wat zijn uw rechten als betrokken persoon?

Op elk moment kan u de volgende rechten uitoefenen door een gedocumenteerd verzoek te versturen naar het volgende contact adres privacy@gis-consult-benelux.eu. Dit kan handelen om:

 • een verzoek om informatie over welke u aanbelangende persoonsgegevens zijn opgeslagen bij ons en op welke wijze deze verwerkt worden;
 • een verzoek om foutieve persoonsgegevens te corrigeren;
 • een verzoek om uw opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen in zoverre dit niet ingaat tegen wettelijke verplichtingen;
 • een verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in zoverre dit niet ingaat tegen wettelijke verplichtingen.
 • een verzoek om verdere verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten indien geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

GIS Consult Benelux beoordeelt steeds de aanwezigheid van wettelijke verplichtingen in één van de voornoemde verzoeken. Wij zullen gevolg geven aan dergelijke verzoeken zonder onredelijke vertraging doch binnen een maximale termijn van één (1) maand.

In zoverre u ons toestemming gaf om uw persoonsgegevens op te slaan en te verwerken kan u deze toestemming op ieder ogenblik intrekken.

Verwijdering of blokkering van persoonsgegevens

In de mate van het mogelijke zullen wij gegevensopslag zoveel mogelijk vermijden of beperken. Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens enkel op zolang dit nodig is om de hierna weergegeven doelstellingen te bereiken en respecteren wij de verschillende wettelijke bewaartermijnen. Nadat het bereiken van het betreffende doel of nadat deze perioden zijn verstreken, zullen de bijbehorende gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd, steeds in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Verwerking door derde partijen

Wij verwerken persoonsgegevens enkel voor de doeleinden beschreven in deze privacy verklaring. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen GIS Consult Benelux.

Persoonsgebonden gegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Uw persoonlijke data wordt niet doorgegeven aan derden voor andere dan de vermelde doeleinden. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden:

 • zonder uw expliciete toestemming
 • tenzij dit nodig is om een contractuele relatie met u aan te gaan
 • tenzij dit nodig is om een wettelijke verplichting na te komen

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang i.v.m. het verzamelen van gegevens voor de genoemde doeleinden. We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u te trekken. De eventuele ontvanger van de gegevens is enkel de verantwoordelijke instantie en mogelijk de verwerker.

Links naar externe inhoud

Externe inhoud die is gekoppeld aan onze website, kan onderworpen zijn aan verschillende richtlijnen voor gegevensbescherming. Om deze te controleren, moet u naar de startpagina van de betreffende provider gaan en, indien nodig, rechtstreeks contact opnemen met de betreffende provider.

Ingesloten YouTube-video's

Op een aantal van onze webpagina’s “embedden” we YouTube-video's. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS is de exploitant van de overeenkomstige plug-ins. Wanneer u een pagina bezoekt met behulp van de YouTube-plug-in, wordt een verbinding gemaakt met YouTube-servers. YouTube wordt op de hoogte gebracht van de pagina's die u hier bezoekt. Indien u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf af te melden bij uw YouTube-account.

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider eveneens cookies die informatie over het gedrag van gebruikers verzamelen.

Degene die de opslag van cookies voor het Google Ad-programma deactiveert, hoeft zich ook met dergelijke cookies niet bezig te houden bij het bekijken van YouTube-video's. YouTube plaatst ook niet-persoonlijke gebruikersinformatie in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u blokkeren dat cookies worden opgeslagen in uw browser.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" is te vinden in de verklaring voor gegevensbescherming van de provider onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Vrijwaring

GIS Consult Benelux behoudt zich het recht voor deze informatie te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften in verband met gegevensbescherming. (Status: 04/2019)

Vragen?

Vragen over data privacy kunt u richten aan privacy@gis-consult-benelux.eu