GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Business Analyse

Uw bedrijfsprocessen vormen de basis voor een doorgedreven analyse.

Bedrijfsprocessen

Het uitwerken van een oplossing begint bij het duidelijk in kaart brengen van de betrokken bedrijfsprocessen. Vaak heeft de klant deze processen reeds uitgebreid gedocumenteerd. In dat geval vertrekken wij uiteraard van de bestaande informatie. Indien dit nog niet gebeurd is dan leggen wij, in samenwerking met de betrokken actoren, deze processen overzichtelijk vast.

Eens de bedrijfsprocessen voldoende gedocumenteerd zijn wordt in het verdere analyseproces nagagaan hoe de gekozen technologie deze processen standaard kan ondersteunen, hoe de processen indien nodig verbeterd of vereenvoudigd kunnen worden, waar er eventuele hiaten bestaan en hoe deze verder ingevuld kunnen worden. Op basis van de bekomen inzichten wordt het implementatie projectplan uitgewerkt dat de hiernavolgende fases gestalte moet geven.

Business Analyse
Wilt u bedrijfsprocessen laten analyseren en vastleggen? Wij helpen u graag verder.
Contacteer ons