GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Ondersteunende producten

Data integratie

Voor de ontsluiting van externe databronnen hanteert het Smallworld GIS van GE de Spatial Object Manager (SOM) technologie. Hiermee wordt data uit diverse bronnen en formaten rechtstreeks gekoppeld en zonder conversie aan de GIS applicatie beschikbaargesteld, als ware het native Smallworld data. GIS Consult Benelux biedt een aantal op het SOM principe gebaseerde producten aan:

Naast bovenstaande SOMs, die voornamelijk gericht zijn op het consumeren van over het internet beschikbaar gestelde data services, kunnen ook gegevens uit diverse database systemen geïntegreerd worden via het GC Integration Officer product:

  • Oracle
  • MS SQL
  • PostGIS
  • MySQL
  • Geopackage
  • MS Access

Data uit - middels GC Integration Officer gekoppelde - database bronnen kunnen zowel gelezen als weggeschreven worden.


Ontsluiting via het worldwide web

Geografische data uit het Smallworld GIS kan uitstekend via het Mobile Enterprise Web® product van GE gevisualiseerd en geraadpleegd worden. Het product kan geconfigureerd worden met achtergrondkaarten van diverse aanbieders zoals Google Maps, Microsoft Bing en Open Street Map. Daarnaast kunnen WM(T)S bronnen aangekoppeld worden om zo een geheel aan gegevens op een snelle en efficiente manier over het internet tot bij de eindgebruiker te brengen. Performante indexering laat toe om snel te zoeken naar geconfigureerde objecttypes. De plus versie van dit product biedt bovendien geavanceerde functionaliteit waaronder tracering en red-lining.

Het GC OSIRIS product biedt een efficiente en schaalbare Web GIS oplossing die toelaat om uw GIS data te visualiseren, te raadplegen en aan te passen via het web. Het product is aanpasbaar en kan gebruikt worden als basisplatfom voor uw specifieke web toepassing. GC OSIRIS biedt de mogelijkheid om heterogene databronnen te kombineren tot een virtueel datawarehouse. Bovendien is het mogelijk om de binnen GC Osiris gekoppelde databronnen ook als WMS (Web Mapping Service) of WFS (Web Feature Service) services beschikbaar te stellen. GC Osiris kan eveneens als mobiele oplossing ingezet worden en laat zowel on-line als off-line werking toe.

Ondersteunende producten