GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Wegbeheer

Met zijn productportfolio voor wegbeheer heeft GIS Consult zich reeds vele jaren bewezen als competente partner voor organisaties die actief zijn op het vlak van het onderhoud van een wegennetwerk. Onze producten zijn zowel geschikt voor het beheer van een nationaal snelwegennetwerk als voor het ondersteunen van de instandhouding van gewestelijke of gemeentelijke weginfrastructuur.

Portaalfunctie

Op basis van de door ons aangeboden web integratie producten kan een omvattend portaal opgebouwd worden waarmee de geregistreerde weginformatie gericht beschikbaar wordt gesteld aan geautoriseerde partners of aan het brede publiek.

Ons uitgebalanceerd portfolio biedt volgende voordelen:

  • Inzetbaar op niveau van federale overheid, gewesten en gemeenten
  • Opbouw van performante databases met weginformatie, inclusief toestandsgegevens
  • Efficiënt gegevensbeheer van het wegennetwerk op alle niveaus
  • Eenvoudige beschikbaarstelling van gegevens aan externe dienstverleners
  • Mogelijkheid tot registratie van statusgegevens op locatie
  • Ondersteuning bij de taxatie van activa
  • Integratie in e-Government-processen
  • Naadloze integratie met onze leidingregistratiesystemen voor een gecombineerd beheer van wegen en o.a. riolering
Wegbeheer