GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Tips & tricks

Begraafplaatsen

Het beheer van begraafplaatsen vertrouwt u best toe aan een performant GIS systeem. Het verhoogde ruimtelijk inzicht dat een GIS als toegevoegde waarde biedt, vereenvoudigt de beheertaken met betrekking tot het in stand houden van de graven en de administratie van overledenen, concessies, ontgravingen enz. Combineer dit met een adequate taakopvolging en er ontstaat een krachtig back-office beheerinstrument voor al de begraafplaatsen binnen een gemeente.

De gegevens die hiermee verzameld worden kunnen op hun beurt beschikbaar gesteld worden aan een ruimer publiek via een web applicatie. Ontsluit hiermee de gegevens op een snelle en efficiënte maar ook gecontroleerde manier. Een dergelijke app laat bijvoorbeeld toe om op eenvoudige wijze de locatie van overledenen op een begraafplaats op te zoeken en gegevens over graven, columbaria, strooiweides e.d. door een simpele klik in de kaart op te vragen.

Begraafplaatsen