GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Tips & tricks

Bomeninventaris

Wanneer u grote aantallen bomen moet beheren kan een GIS systeem u hierbij ondersteunen. Het toevoegen van locatiegegevens in het GIS verhoogt het ruimtelijk inzicht en vereenvoudigt de beheertaken die nodig zijn voor het in stand houden van de bomen. Het efficiënt inplannen van inspectiecampagnes op basis van de locatiegegevens is hier een voorbeeld van. Combineer dit met een efficiënte taakopvolging die rechtstreeks in het veld gebruikt kan worden en er ontstaat een krachtig beheerinstrument voor al de bomen binnen een gemeente, op een industrieterrein, langs spoorlijnen en wegen.

De gegevens uit het GIS kunnen op hun beurt beschikbaar gesteld worden aan veldmedewerkers die belast zijn met de regelmatige inspectie van de bomen, het doen van vaststellingen over de gezondheid van de geïnspecteerde bomen en het nemen of voorstellen van passende maatregelen. Hun bevindingen vloeien rechstreeks terug in het GIS waar ze het onderwerp vormen van verdere analyses en het uitschrijven van nieuwe, gespecialiseerde opdrachten gericht op het verbeteren of in stand houden van de bomen. De toegevoegde figuur toont de gebruikersinterface van GC Osiris, ingericht voor de inventarisatie en het inspecteren van bomen. Deze applicatie draait volledig in de browser en laat toe om bomen en bijhehorende gegevens zoals inspecties en maatregelen te raadplegen en in te voeren.

Bomeninventaris