GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Tips & tricks

Nava: Huisaansluitingen inmeten met een app

Met de moderne landmeet-app NAVA® meet je eenvoudig huisaansluitingen in met je smartphone. NAVA® digitaliseert het volledige documentatieproces voor huisaansluitingen vanaf de bouwplaats tot in het GIS. De eenvoud van de oplossing garandeert een snelle introductie van de oplossing in je standaard werkprocessen.

Al tijdens de bouw legt de monteur alle gegevens, inclusief maatvoering, digitaal vast met zijn smartphone middels de NAVA®-app in augmented reality-modus. NAVA® maakt in realtime een schets van de data om vervolgens, binnen enkele seconden, volledige en correcte documentatie voor verder gebruik te produceren. Alle aan de opdracht gerelateerde gegevens en schetsen blijven steeds, zonder media-overgangen, digitaal beschikbaar.

Technologie

NAVA ® is gebaseerd op de principes van fotogrammetrie en gebruikt het display in augmented reality voor kalibratie. NAVA® registreert continu miljoenen pixels in de onmiddellijke omgeving en creëert een lokaal coördinatensysteem waarbinnen het deze omgeving in kaart brengt en de locatiegegevens van de relevante aansluitingselementen vastlegt.

Interfaces

Door planfragmenten uit NAVA®-opdrachten rechtsreeks in het GIS toe te wijzen, ondersteunt de interface een geïntegreerd en continu proces ter voorbereiding van een opdracht. Smallworld GIS en NAVA®-Manager vormen hierdoor één geheel. Na de werkvoorbereiding gebeurt de as-built registratie in de Smallworld GIS omgeving en worden de relevante gegevens steeds conform de nodige standaards gedocumenteerd.

De NAVA®-interface biedt de gebruiker verschillende mogelijkheden om de ingemeten gegevens eenvoudig om te zetten naar de Smallworld GIS omgeving en versnelt hierdoor aanzienlijk de volledige netwerkregistratie. Omdat het steeds duidelijk is in welke processtap de netwerkdocumentatie zich op ieder moment bevindt, garandeert NAVA® u de beste kwaliteitsborging van uw netwerkdocumentatie!

NAVA® is een product van onze partner Mettenmeier

Nava: Huisaansluitingen inmeten met een app