GIS Consult Benelux - Domeinen
Contact info
GIS Consult Benelux
Frank Deckers
Casterhovenstraat 59, 3500 Hasselt
+32 (0)474 050896 info@gis-consult-benelux.eu


contacteer ons

Vastgoedbeheer

De ondersteuning van vastgoed gerelateerde bedrijfsprocessen door middel van een ruimtelijk georiënteerde oplossing laat een effectievere marketing en beheer van het eigen vastgoed toe en verhoogt tevens de kwaliteit en productiviteit van het vastgoedbeheer. De integratie met ruimtelijke gegevens creëert een duidelijke toegevoegde waarde, zonder significante IT-overhead.

Ruimtelijke samenhang

In een kaartbeeld weergegeven percelen kunnen geselecteerd worden om vervolgens alle bij het perceel behorende rechten en lasten op eenvoudige wijze vast te leggen, ook rechten en lasten die niet in het officiële kadaster werden geregistreerd. De opgeslagen gegevens kunnen op hun beurt simultaan door meerdere gebruikers geraadpleegd worden. Onze oplossing laat tevens toe om historische data op te bouwen en te raadplegen.

Toegang tot kadastergegevens

Het gebruik van een gedetailleerd kadastermodel laat toe om de kadastrale situatie van alle betrokken percelen te documenteren. Zowel de eigenaren van de percelen als de rechten en lasten die erop rusten kunnen worden geregistreerd. Om op elk ogenblik de beschikbaarheid van data over percelen en kadastergegevens te garanderen zijn interfaces beschikbaar naar digitale platformen van de overheid.

Contractbeheer vormt een kerncomponent

Geïntegreerde functionaliteit rond contractbeheer ondersteunt gebruikers die een contractportfolio beheren of de contractgegevens gebruiken voor verdere analyse. Naast de belangrijkste basisgegevens kunnen ook gegevens over inkomsten, kosten, vervaldata en herindelingen opgeslagen worden. De oplossing houdt bovendien een overzicht bij van alle personen die betrokken zijn bij ieder contract.

Documentatie van gebouwen

Basisgegevens van de in uw portfolio aanwezige gebouwen zoals jaar van constructie, ruimtelijke inhoud, bruto vloeroppervlak, inclusief de locatiegegevens worden in onze oplossing geregistreerd. Naast de waardering van het patrimonium wordt ook in de administratie van pachten voorzien. Vertrekkend van de geregistreerde basisgegevens zoals contracten en economische eenheden worden index tabellen opgemaakt voor de berekening van maandelijkse huur of lease van gebouwen, maar ook van parkeerplaatsen in openbare gebouwen of garagevoorzieningen. De berekende data kan vervolgens aan het ERP-systeem worden verstrekt.

Klik hier voor meer informatie over ons NRM-VGB product.

Vastgoedbeheer